Ochrana osobních údajů

Tento dokument popisuje, jak jsou zpracovávány osobní údaje na webových stránkách www.vodenkova.cz a je platný na všech podstránkách.

1. Definice osobních údajů

Osobní údaje jsou informace, které identifikují nebo mohou identifikovat jednotlivce. Mezi osobní údaje patří jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, cookie soubory a další informace, které mohou být použity k identifikaci jednotlivce.

2. Zpracování osobních údajů

Společnost sbírá a zpracovává osobní údaje, aby poskytovala služby svým uživatelům. Tento proces zpracování může zahrnovat sběr, ukládání, používání, zpřístupňování a přenášení osobních údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

3. Sběr osobních údajů

Společnost sbírá osobní údaje, pokud jsou tyto údaje potřebné pro poskytování služeb uživatelům. Tyto údaje mohou být shromažďovány prostřednictvím formulářů, dotazníků, e-mailových zpráv a jiných způsobů. Uživatelé jsou vždy informováni o tom, jaké údaje jsou shromažďovány a proč jsou shromažďovány.

4. Použití osobních údajů

Společnost používá osobní údaje, aby mohla poskytovat své služby uživatelům. Tyto údaje mohou být použity k identifikaci uživatele, poskytování personalizovaných služeb, řešení dotazů a zpětné vazby od uživatelů a pro marketingové účely. Společnost nepoužívá osobní údaje pro jiné účely, než pro které byly původně shromážděny, pokud uživatel neudělil souhlas s dalším zpracováním.

5. Zabezpečení osobních údajů

Společnost přijímá potřebná opatření pro zabezpečení osobních údajů. To zahrnuje ochranu před neoprávněným přístupem, ztrátou, poškozením, krádeží nebo z neoprávněným zpracováním osobních údajů. Společnost využívá bezpečnostních opatření, jako jsou šifrování, zabezpečené připojení a omezený přístup k osobním údajům. Společnost také pravidelně provádí audit zabezpečení osobních údajů, aby zajistila bezpečnost a ochranu osobních údajů..

6. Zpřístupňování osobních údajů

Společnost neposkytuje osobní údaje třetím stranám, kromě případů, kdy je to nezbytné pro poskytování služeb uživatelům, například pro účely zpracování plateb nebo doručení zboží. V takových případech společnost zajišťuje, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů a aby byly dodržovány platné právní předpisy.

7. Práva uživatelů

Uživatelé mají právo na přístup k svým osobním údajům, opravu svých osobních údajů, jejich vymazání nebo omezení zpracování. Uživatelé také mají právo na přenos svých osobních údajů a právo na odvolání souhlasu se zpracováním svých osobních údajů. Společnost respektuje tato práva a poskytuje uživatelům potřebné informace a možnosti.

8. Kontaktní informace

Pokud má uživatel dotazy týkající se zpracování svých osobních údajů, může kontaktovat společnost prostřednictvím kontaktních informací uvedených na webových stránkách.

Tento dokument slouží k informování uživatelů o tom, jak jsou zpracovávány jejich osobní údaje na webových stránkách. Společnost dbá na ochranu osobních údajů a zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy a na základě souhlasu uživatelů